O firmie

ADAMED

Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia 1600 osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.

W skład Adamed wchodzą między innymi: Adamed Sp. z o.o., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adamed